Innovation and Career
Development Center Inc

Testimonials

testimonial

“Labaw sa tanan nga akong gipasalamatan niining akong nadawat nga dakong grasya karon mao ang atong labaw nga makagagahum nga sir Jesukristo, Sa Paglig-on ug paghatag kanako ug kadasig sa akong pagtuon para maka prepara ko sa among examine, walay imposible sa tanan kung mosangpit lang ta sa Ginoo. Ug sa akong ginikanan sa walay puas mga ni suporta kanako para magmapadayunon kining akong planu. Ug ang katapusan sa CEBU GEMS nga kanunay jud mutubag sa among mga panginahanglan specially sa ilang mga review materials nga gihatag ug tungod niini " We Are Now An Officer" more power CEBU GEMS! " THY WILL BE DONE"”

~OIC-NW ROMO, MARK CHRISTIAN

 

 

How can we help you?


  • Pass the Marina Competency Examination with high passing percentage.
  • Provide Top Quality Knowledge on Maritime Profession.
  • Provide Basic Knowledge on Shipboard Applications.
  • 24/7 Support to all Reviewee’s from BOARD (Marina) to BOARD (On-Board).
  • Job site Related Matters.

Visit our Facebook Page

Capt. Juan Antoine B. Dela Torre
20th of June, 2013 by rheo888

RELATED MATERIALS 

REVIEW NOTES 


F1-NAVIGATION-B-SY2013-500

 

F2-CARGO HANDLING AND STOWAGE-B-SY2013-B-500  

 

 F3-CONTROLLING THE OPERATION OF THE SHIP AND CARE OF PERSON ONBOARD-B-SY2013-B-500

 

 

 

 

 

Prepared by: Capt. Juan Antoine B. Dela Torre